Home‎ > ‎Home‎ > ‎

Fusie TV Wilhelmus& LTV BES: Van onderzoek naar voorstel

Geplaatst 26 apr. 2019 02:33 door Tennisvereniging Wilhelmus

Met deze speciale nieuwsbrief willen we jullie bijpraten over het voornemen van TV Wilhelmus om per 1-1-2020 samen te gaan met LTV BES. Voor de besturen van beide verenigingen geldt dat we hierbij vooral inzichtelijk willen maken wat dit samengaan voor júllie betekent. Want uiteindelijk beslissen de leden of het er ook echt van gaat komen. En welke naam moet de nieuwe vereniging krijgen? Jullie suggesties horen we graag!

 

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Eind 2018 hebben beide verenigingen afgesproken een enquête af te nemen onder leden over vormen van verregaande samenwerking. Deze enquête is gehouden in januari 2019. De uitkomst was dat de achterbannen van beide verenigingen in meerderheid vóór een fusie zijn. Sindsdien zijn TV Wilhelmus en LTV BES met elkaar in overleg om dit scenario nader uit te werken. Daar komt het nodige bij kijken, om te beginnen met het beantwoorden van de vraag wat voor een soort vereniging we straks willen zijn.

 

Wat komt er kijken bij een samengaan?

Het zal sommige leden dan ook zijn opgevallen dat de besturen sinds februari regelmatig vergaderen in de kantine van SC Mariahoeve. Met elkaar, maar soms ook met iemand van de KNLTB erbij. Om het overzichtelijk te houden, hebben beide besturen diverse paritaire projectgroepjes ingericht. Elk groepje diept een bepaald onderwerp uit. Zo kijken we bijvoorbeeld naar alle (tennisgerelateerde) activiteiten die de nieuwe vereniging wil aanbieden, maar ook naar alle zaken die vooral achter de schermen geregeld moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van nieuwe statuten.

 

Wat verandert er voor de leden? Liefst zo min mogelijk!

Onze indruk is dat veel van de leden tevreden zijn met de activiteiten die onze vereniging nu aanbiedt. Alle bestaande activiteiten willen we dan ook graag behouden bij de nieuwe vereniging. Twee van de projectgroepjes brengen dan ook in kaart wat ons aanbod in 2020 zal zijn. Drie andere projectgroepjes buigen zich respectievelijk over de structuur van de nieuwe vereniging, alle financiële zaken en de communicatie/ledenadministratie. Samengevoegd leidt dit alles tot een uitgewerkt voorstel voor de nieuwe vereniging.

 

Wanneer wordt het besluit genomen?

Beide besturen zijn voornemens om een Bijzondere ALV te organiseren in de tweede helft van september. Op deze ALV’s wordt het besluit om te fuseren formeel voorgelegd aan de leden van beide verenigingen. Voorafgaande aan deze besluitvormende vergaderingen organiseren TV Wilhelmus en LTV BES gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst, waarbij we inzichtelijk maken hoe de nieuwe club er precies uit komt te zien. Als de leden instemmen, dan gebruiken we de rest van 2019 om alles ook echt te regelen. En dan kan de nieuwe vereniging per 2020 van start gaan!  

 

Wil jij meedenken over de nieuwe vereniging?

Eén van de leuke zaken om over na te denken is een naam voor de nieuwe vereniging. Het oerdegelijke ‘TV Mariahoeve’ ligt allicht voor de hand, maar misschien zijn er wel veel leukere namen te verzinnen? Het bestuur roept je van harte op om jouw suggestie voor een nieuwe naam vóór 1 juni a.s. te mailen aan tvwilhelmus@gmail.com. Beide besturen maken een selectie uit de beste suggesties en daaruit laten we de leden t.z.t. een keuze maken.

Tot slot

De komende tijd zullen we jullie vaker informeren over de vorderingen die we maken. Heb je nog specifieke vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? We horen graag van je. En we staan ook open voor leden die het leuk vinden om bij te dragen aan een nieuwe vereniging. Ben jij bijvoorbeeld handig met het bouwen van een website, of heb jij de nieuwe vereniging iets anders te bieden? Schroom niet en meld je bij het bestuur!

Comments